Nieuwsbrief 2
Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij DaisyconOude Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 1Adverteren bij Daisycon


Adverteren bij Daisycon Een Daisycon advertentie
urllist.txt
sitemap
sitemap
rss


Adverteren bij Daisycon
This is the newsletter of www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl Most of it will be in Dutch with an English summary in italic.

Dit is de gezamelijke nieuwsbrief van www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl
Adverteren bij Daisycon

Migratiepromovendidag / PhD students on a migration related subject present their research

Op donderdag 13 maart zal de eerste interfacultaire Leidse migratiepromovendidag plaatsvinden. Programma (wijzigingen voorbehouden)

On thursday the 13th of march 2008 the University of Leiden in The Netherlands organises the first PhD-students migration day, a day on which they can present the results of their research and do some networking. No entry fee but one has to make a reservation at m.l.j.c.schrover@let.leidenuniv.nl. The programm is partly in Dutch and partly in English

Er wordt binnen de Universiteit Leiden heel veel onderzoek gedaan op het gebied van migratie. Vanuit het Instituut voor Geschiedenis is het initiatief genomen om Leidse migratieonderzoekers bij elkaar te brengen en hen de mogelijkheid te geven om tijdens het informele deel van het programma contacten te leggen of aan te halen. Het is de eerste keer dat een dergelijk initiatief is genomen. Op deze dag zullen promovendi van verschillende faculteiten een voordracht houden over hun migratieonderzoek. Aanmelding kan bij m.l.j.c.schrover@let.leidenuniv.nl Deelname is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in de verenigingszaal van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV kamer 138, Reuvensplaats 2) in Leiden en begint om 10 uur. Locatie KITLV (pdf)

Programma (wijzigingen voorbehouden)

10.00 - 10.15 ontvangst met koffie
10.15 - 12.00 Huwelijk en gezin
- Charlotte Laarman (Geschiedenis): Mixed relationships of immigrants from former colonies in the Netherlands, 1945-2005 - Melody Lu (CA/OS): Gender, marriage and migration: contemporary marriage between Mainland China and Taiwan
- Suzanne Gučvremont (Rechten): totstandkomingsgeschiedenis van de EU-richtlijnen over gezinshereniging en langdurig ingezetenen.
12.00 - 12.30 lunch
12.30 - 14.30 Transnationalisme
- Nadia Bouras (Geschiedenis): Gender and transnationalism: Moroccan migrant women in the Netherlands and their ties with their country of origin, 1960 – 2000
- Liza Nell (FSW): Transnationale contacten die Turkse en Surinaamse Nederlanders onderhouden in de politieke sfeer.
14.30 - 15.00 thee
15.00 - 17.00 Asiel
- Tycho Walaardt (Geschiedenis): Is asylum bad for men (and better for women)? Changing perspectives on female and male refugees and asylum seekers in the Netherlands in the period 1945-2000
- Maarten den Heijer (Rechten) extra-territorial asylum protection and processing
- Marcelle Reneman (rechten): The European Community Principle of Fair and Effective Asylum Procedures
17.00 Borrel

Leiden


Nieuw op / new on www.advocatenvreemdelingenrecht.nl

Rechtshulp Midden Advocaten heet nu:
This lawfirm changed it's name to
Dondersstraat 1 Advocaten
www.dondersstraat1.nl
030 – 276 95 55

Langstraat Advocaten
Bezoekadres: Burgemeester van der Klokkenlaan 21
5141 EE Waalwijk
Postadres: Postbus 1023
5140 CA Waawijk
telefoon: 0416-349974

advocatenvreemdelingenrecht

Nieuws over asielzoekers / news about asylum seekers

Minder asielzoekers / less asylum seekers

Het aantal asielverzoeken dat in Nederland is ingediend, heeft in 2007 het laagste punt bereikt sinds 1988. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Ongeveer de helft van de asielaanvragen vorig jaar kwam van Irakezen (2500 aanvragen) of Somaliërs (2000). Voor bijna alle nationaliteiten is het aantal asielaanvragen afgenomen, met uitzondering van de Somaliërs. Het aantal van deze groep lag in 2007 ruim een derde hoger dan een jaar eerder. Ook in 2006 was het aantal verzoeken vanuit Somaliers aanzienlijk hoger. (bron:www. nu.nl)

The number of asylumseekers who applied for a refugee status in The Netherlands in 2007 dropped. It has not been that low since 1988. Most of the applicants were eighter from Iraq or Somalia. The number of asylum seekers from Somalia increased in 2007 as well as in 2006.

Adverteren bij Daisycon

Asielzoekers mogen meer werken / Asylum seekers are allowed to work more weeks in The Netherlands

Asielzoekers mogen vanaf nu 24 weken per jaar werken, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken woensdag gemeld. Tot nu toe mochten mensen die in een asielprocedure zitten maar twaalf weken per jaar werken. De verruiming geldt niet voor asielzoekers van wie de procedure korter dan zes maanden loopt. Zij mogen, net als voorheen, helemaal niet werken. (bron: nu.nl) From now on, asylum seekers are allowed to work 24 weeks each year in The Netherlands. Until today it was only allowed to work 12 weeks each year. There is one restriction: one has to be in the asylum procedure for at least 6 months. Before that date having a job is not allowed.

Landeninformatie op http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com / Information about the situation in the country of origin on http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com

Op dit blog probeer ik nieuws te verzamelen over migratie maar heb ik ook een heleboel rss-feeds verzameld met landeninformatie en berichten op het gebied van mensenschendingen. Misschien nuttig voor u in de praktijk.

On this blog I try to place news on migration but I also collected a lot of rss-feeds on the situation in countries of origin or human rights violations. Maybe it can be of any help.

Blog

↑ Grab this Headline AnimatorNieuws over werken in Nederland / News on working in The Netherlands

Richtlijn wetenschappelijk onderzoekers: Vanaf heden versnelde procedure mogelijk Nieuwsbericht 11-02-2008 Op 12 oktober 2007 is de Europese 'Richtlijn betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek' (Richtlijn 2005/71/EG) in de Nederlandse regelgeving geďmplementeerd. Deze richtlijn vergemakkelijkt de toelating en mobiliteit van wetenschappelijk onderzoekers van buiten de EU, EER en Zwitserland die een verblijf van langer dan drie maanden beogen. Het is voor onderzoeksinstellingen voortaan mogelijk om gebruik te maken van de versnelde procedure voor wetenschappelijk onderzoekers op grond van de Richtlijn. (Bron: http://www.ind.nl/)

European law implemented in the Dutch immigration law creates the possibility for scientific personnel from outside Europe to use a faster procedure to get a residence permit for the Netherlands.Rotterdam

Jurisprudentie, uitspraken / jurisprudence

weegschaal

Het feit dat iemand een mvv heeft gekregen om in Nederland een verblijfsvergunning aan te vragen, betekent normaal dat iemand aan de voorwaaren voldoet. Immers, daarom wordt er in het buitenland getoetst voordat je naar Nederland mag komen. Toch blijkt uit deze uitspraak dat je aan een mvv geen rechten kan ontlenen.

Normally a mvv is only given when evrything is ok and a residence permit can be given. Just because of that a mvv must be requested when one is still abroad. In this case a mvv was wrongly given and the permit was denied. The court rules that this wrongly given mvv does not grant a right to stay. (not because they trusted it and also not because they had family life as mentioned in article 8 EVRM while in Holland)

LJN: BC4386, Raad van State , 200705968/1

Datum uitspraak: 05-02-2008
Datum publicatie: 14-02-2008
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Afgifte mvv / afwijzing verblijfsvergunning regulier / 8 EVRM / geen inmenging Deze afwijzing strekt er niet toe de vreemdeling en haar dochter een verblijfstitel te ontnemen, die hen feitelijk tot uitoefening van het familie- of gezinsleven in Nederland in staat stelde, zodat dit besluit - anders dan de rechtbank heeft overwogen - geen inmenging vormt, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het EVRM. Dat de vreemdeling en haar dochter door de afgifte van een mvv, met het oog op gezinshereniging, in staat zijn gesteld om Nederland in te reizen teneinde een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking "verblijf bij echtgenoot" aan te vragen, maakt dit niet anders. Zij voldeden - zoals in voormeld besluit is uiteengezet - immers niet aan de voorwaarden voor verlening van deze verblijfsvergunning, nu de echtgenoot geen Nederlander is en evenmin rechtmatig verblijf, als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Vw 2000, heeft. Aan de afgifte van een mvv konden zij, mede in het licht van onderdeel B1/1.1.8 van de Vc 2000, dan ook niet zonder meer de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat de gevraagde verblijfsvergunning zou worden verleend. Aan het rechtmatig verblijf in afwachting van de besluitvorming inzake de desbetreffende aanvraag konden zij zodanige verwachting evenmin ontlenen. Nu de vreemdeling en haar dochter voorafgaand aan het besluit van 7 oktober 2004 niet over een verblijfsvergunning hebben beschikt, verschilt de thans aan de orde zijnde zaak in dit opzicht van de zaak, die tot voormelde uitspraak van de Afdeling van 23 maart 2007 heeft geleid. De grief slaagt.Adverteren bij Daisycon

Oude Nieuwsbrieven / older newsletters

nieuwsbrief 1


Contact
Contact

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

Neem een abonnement op de websites en Nieuwsbrief met een rss-feed.
SubscribeAls kennismigrant naar Nederland

↑ Grab this Headline Animator


Vreemdelingenrecht.com

↑ Grab this Headline Animator


advocatenvreemdelingenrecht

↑ Grab this Headline Animator


Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu
http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl