Nieuwsbrief 3
Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij DaisyconOude Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 1Adverteren bij Daisycon


Adverteren bij Daisycon Een Daisycon advertentie
urllist.txt
sitemap
sitemap
rss


Adverteren bij Daisycon
This is the newsletter of www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl Most of it will be in Dutch with an English summary in italic.

Dit is de gezamelijke nieuwsbrief van www.vreemdelingenrecht.com, www.advocatenvreemdelingenrecht.nl en www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl

Wat staat er nu op de blog? / What's new on the blog at the moment?


Meknes


Overgangsregeling inburgering: tot 21 september 2008 vrijstelling bij de aanvraag van een verblijfsvergunning voor ONBEPAALDE tijd

Heeft u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en verblijft u voor eind september 2008 vijf jaar legaal in Nederland? Denk er dan aan om voor die tijd een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen want dan hoeft u niet in te burgeren omdat tot 21 september 2008 een overgangsregeling van kracht is. Hierover staat in de Vreemdelingencirculaire het volgende: "Ingevolge artikel 21, onder j, Vw kan de aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als langdurig ingezetene, als bedoeld in artikel 20 Vw, worden afgewezen indien de vreemdeling het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 13 Wet inburgering, niet heeft behaald. Overgangsregeling De aanvraag wordt niet afgewezen op de grond dat de vreemdeling het inburgeringexamen niet heeft behaald, indien de aanvraag is ingediend vˇˇr 21 september 2008 en de vreemdeling op dat tijdstip vijf jaar houder was van een verblijfsvergunning (zie artikel 9.2 Besluit Inburgering)."Jurisprudentie, uitspraken / jurisprudence

Werken in Nederland: Turk en Europees Asscociatieverdrag met Turkije

LJN: BC9690, Raad van State , 200708959/1
Datum uitspraak: 08-04-2008
Datum publicatie: 17-04-2008
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toerekenbaar ontbreken documenten / gedetailleerde en verifieerbare verklaringen over reis doet niet af aan toerekenbaar afgeven documenten aan reisagent Ter toelichting op zijn grief betoogt de staatssecretaris dat de rechtbank miskent dat ter beoordeling staat in hoeverre het niet overleggen van documenten aan de vreemdeling kan worden toegerekend. Indien een vreemdeling gedetailleerde en verifieerbare verklaringen aflegt over zijn reis heeft hij daarmee nog niet aannemelijk gemaakt dat het ontbreken van reisdocumenten hem niet kan worden toegerekend. De Afdeling begrijpt dit betoog aldus, dat het in 2.1.3 weergegeven beleid inhoudt dat met het afleggen van consistente, gedetailleerde en verifieerbare verklaringen over de reis op zich nog niet aannemelijk is gemaakt dat het afgeven van reisdocumenten aan de reisagent de vreemdeling niet kan worden toegerekend; daarvan is pas sprake indien de documenten onder dwang zijn afgegeven. De Afdeling acht deze uitleg, gezien de tekst van artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000 en de in 2.1.3 genoemde onderdelen van de Vc 2000, in onderlinge samenhang bezien, niet onredelijk of anderszins onjuist.

Toch beroepsmogelijkheid tegen afwijzing pardonvergunning

LJN: BC8183,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 08-2952, 08-2951
Datum uitspraak: 27-03-2008
Inhoudsindicatie: Ambtshalve weigering een aanbod te doen op grond van WBV 2007/11 (de pardonregeling). Geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, maar een handeling als bedoeld in artikel 72, derde lid, Vw.

weegschaal

Binnenkort nieuw op / new on www.advocatenvreemdelingenrecht.nl

Berger Advocaten
PB 347
5900 AH Venlo
077-351 0331
www.bergeradvocaten.nl

Gelijk Advocaten
Smalle Haven 151
5211 TK Den Bosch
073-7502828
info@gelijkadvocaten.nl

Ngasirin &Zeegers
Stationsweg 33
6711 PJ Ede
0318 642461

Pieters advocaten
Kuisstraat 307
3581 GK Utrecht
030-2716672
www.pietersadvocaten.nl

advocatenvreemdelingenrecht

Migration, Citizenship and Law, gratis congres over migratie

Ter gelegenheid van het afscheid van Kees Groenendijk als hoogleraar Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen wordt er 24 en 25 april een twee-daagse conferentie georganiseerd rondom de thema's waaraan Groenendijk zijn wetenschappelijke werk heeft gewijd. Gesproken wordt over: Aliens, Courts and Human Rights door prof. dr. Thomas Spijkerboer (VU, Amsterdam), Xenophobic Populism and the Crisis of Constitutional Democracy: Austria, Switzerland and The Netherlands door prof. dr. Dietrich Thrńnhardt (Universiteit van MŘnster), The ombudsman and the administrative courts door prof. dr. Roel Fernhout (Radboud University Nijmegen), Open Borders, Closed Borders? The Changing Schengen Border door prof. dr. Elspeth Guild (Radboud Universiteit Nijmegen). Na elke lezing volgt een paneldiscussie. Datum en tijd: 24 april 14.00-18.00 uur, met aansluitend een buffet, 25 april 9.00-13.00 uur Plaats: Aula, Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen Informatie en inschrijving: aan deelname aan het congres zijn geen kosten verbonden, inschrijven vooraf is wel noodzakelijk. Inlichtingen bij mw. W.R. Paulssen, tel. 024-3612022, congresmanager, of via www.symposia.cpo.nl.In het nieuwe NJB: De disciplinering van de illegaal. Het doel van de Nederlandse vreemdelingenbewaring

Aflevering 14 van 4 april 2008
Essay: M.C. Stronks
De disciplinering van de illegaal. Het doel van de Nederlandse vreemdelingenbewaring Minder dan 35% van in bewaring gestelde vreemdelingen wordt daadwerkelijk uitgezet. Frappant nu volgens de beleidsstukken het doel van deze vorm van detentie de uitzetting is. Is het denkbaar dat de vreemdelingenbewaring, die eufemistisch als 'sober' wordt gekenschetst, nog andere doelen dient dan louter het uitzetten van ongewenste vreemdelingen?

Vacatures

Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) is een onafhankelijke koepelorganisatie van migrantenzelforganisaties in het Rijnmondgebied, waarbij ruim 50 zelforganisaties van meer dan 20 nationaliteiten zijn aangesloten Het PBR heeft plaats voor een consulent/projectmedewerker voor 32 - 36 uur per week. Het PBR houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen van migrantenzelforganisaties, het bevorderen van de maatschappelijke participatie van culturele minderheden en het be´nvloeden van het beleid van overheden en instellingen. De consulent/ projectmedewerker zorgt voor het ondersteunen en begeleiden van migrantenzelforganisaties, onder meer bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en projecten. Aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Meer inlichtingen over de functie bij de heer M. Bibi, tel 010-4122057 of m.bibi@pbr.nl. Sollicitatie vˇˇr 28 april aan het bestuur van het Platform Buitenlanders Rijnmond, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. De sollicitatiegesprekken worden in week 20 en 21 gehouden.

TEKSTSCHRIJVER (M/V) STAGE Bij Stichting Vluchteling
Wie wij zijn: Stichting Vluchteling is een kleine, dynamische organisatie en zet zich in voor vluchtelingen die in hun eigen land of in een buurland opvang vinden. De stichting steunt internationale en lokale organisaties die vluchtelingen bijstaan vanaf de eerste fase van hun vluchtelingenbestaan tot en met hun terugkeer naar eigen land.
Stichting Vluchteling telt zestien medewerkers.
De functie:
Voor de afdeling Voorlichting en Fondsenwerving zijn we op zoek naar een stagiaire. Het takenpakket zal o.a. bestaan uit: Het schrijven van teksten voor de verschillende websites van Stichting Vluchteling Het ontwerpen en mee organiseren van creatieve acties en evenementen. Profielschets:
Opleiding: journalistiek of communicatie op HBO of universitair niveau. Talenkennis: Goede beheersing van het Nederlands, Engels op goed niveau. Persoonsprofiel: De stagiaire kan goed schrijven, is nauwgezet, sociaal vaardig en heeft affiniteit met de wereldwijde vluchtelingenproblematiek. Stichting Vluchteling heeft de benodigde ervaring met het begeleiden van stagiaires.
Mail je sollicitatiebrief met CV naar Stichting Vluchteling, t.a.v. mevrouw R. Boetje, adjunct directeur: info@vluchteling.org. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Vluchteling: 070 3468946.

Oude Nieuwsbrieven / older newsletters

nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2


Contact
Contact

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

Neem een abonnement op de websites en Nieuwsbrief met een rss-feed.
SubscribeAls kennismigrant naar Nederland

↑ Grab this Headline Animator


Vreemdelingenrecht.com

↑ Grab this Headline Animator


advocatenvreemdelingenrecht

↑ Grab this Headline Animator


Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu
http://www.als-kennismigrant-naar-nederland.nl